ładowanie...

Wniosek o fakturę

Aby otrzymać fakturę z rozbiciem cenowym na poszczególnych uczestników, prosimy o przesłanie formularza najpóźniej do dnia zakończenia imprezy.

Faktury do których formularz dostarczono po wskazanym terminie będą wystawiane na łączną kwotę na jedną osobę fizyczną bez wyszczególniania uczestników.

Faktury są wystawiane do 15-go dnia miesiąca następującego po dokonaniu sprzedaży.

Ważne! Do każdej rezerwacji konieczne jest przesłanie osobnego formularza.